واقعا جالبه...

من ک دوست داشتم امید وادرم شما هم دوست داشته باشید..