███████░تقدیم به پسرا ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﺖ.... ➣        

⇦░همش میگن پسر لاشیه 

⇦░همش میگن پسر خیانت میکنه 

⇦░همش میگن پسرا دخترارو هرزه میکنه

⇦░همش میگن پسر فقط بخاطر هوس بادختره 

♥♥░خدا از دل پسرا خبر داره ♥♥

✖░دختر جان میخواهم رازی را به تو بگویم بر ملایش مکن 

پسرا برای اولین بار عاشق میشن و بس 

دیگه رنگ عشقو نمیبینن 

چون کسی نیست باهاشون تا آخر بمونه 

چون خیانت میبینه 

چون بعد مدتی میفهمه طرفش که باهاش چند سال بوده لاشی بوده 

چون میفهمه خیانت چه دردی داره 

حالا حرفام طولانی شد بزار یه راز دیگه ام بگم 

اگه تو ناراحت میشی میری بغل بابات تا آروم شی 

پسرا میرن تو یه کوچه تنها با هر دودی که بره تو ریه هاشون آروم میشن .....