این پست پسرونست ولی دوسش دارم خیلی قشنگه،عاشقشم👦👨

فکر کن 🚗توراه خاستگاری💐

هستی به مامانت👵میگی مامان👵

به نظرت قبول میکنه باباش؟👴

مامانت👵میگه دلشونم بخاد پسر👦من آقاست!

مامانت میگه👵بزرگترها حرف زدن خودتو قاطی نمیکنی! بلاخره عشقت👧چایی🍵🍵میاره

یواشکی بهم میخندید😄😝

بعد چند دقیقه🕐مامانت👵به پدر👴عروس👸میگه

اجازه👆بدید این دوتا باهم برن تو اتاق حرف هاشونو بزنن اونا که نمیدونن شما قبلا حرف هاتونو زدید😁😂

منتظرید که برید اتاق🏠

میرید👫اتاق🏠

هیچی دیگه یدفه عشقتوبغل💏میکنی بوسش 💏میکنی میگی دیوونه ما که قبلاحرف هامونو زدیم😁🙌

دیدی زیر قولم نزدم🙅💑

دیدی گفتم مرد👦💪 و قولش

دیدی مامان👵و👴بابام و راضی کردم

دیدی شدی عروس👸مامانم👵

الان شدی خانم 👧خود 🙌خوووودم🙌

سلامتی اونروز واسه همتون💏💍💋