یک پسر👨

وقتی می گه دوست داره💖

 باید جلو همه فریاد بزنه و بگه👉

 وگرنه همه تو پی وی مجنونن 👫👫👫 

وقتی یکی دوست داره💑

 باید عکست رو صفحه گوشیش📲

 باشه اسمت تو گوشیش 👑خانومیم👑سیو باشه 

یکی اگه دوست داره 💝

همه دنیا می دونن دوست داره 

💚اونایی که یواشکی دوست دارن

😷 یواشکی صد نفر دیگرو هم دوست دارن😠

یکی که دوست داره💛 

همیشه تو گرفتاریهاشم به تو فکر می کنه💏

 و تو روزای پر کارش بازم وقت برات داره 😍

اون که دوست داره💘

صد سالم وقت بخوای به تو میده که بهش اطمینان کنی و صبرش زود تموم نمیشه💙

به این میگن دوست داشتن.....ツツ