یه روز خوب میاد....

سلامتی روزی ک مامانم میاد تو اتاقم میگه پاشو دیگه
چقددختر میخوابی؟میاد نزدیکتر تکونم میده بازم میبینه بیدار نمیشم با جیغش بابام میاد تو اتاقم میبینه دختر تخسش آروم خوابیده...
سلامتیه اون روز...
روزی که رفیقم میگه آبجی جونم توروخدا چشماتو باز کن قول میدم رفیق خوبی باشم برات یه بار دیگه نگام کن...
روزی که رفیقام پشت در غسالخونه داد میزنن آروم تر بشوریدش تنش درد میگیره...
روزیکه مامانم با گریه میگه دخترم میخواستم لباس عروسیتو ببینم حالا دارم کفنتو میبینم...
روزیکه دیگه مامانم غر نمیزنه دختر اتاقتو تمیز کن....
روزیکه دیگه داداشم باهام شوخی نمیتونه کنه...
سلامتی روزی که خبر مرگمو به عشقم میدن و عشقم فقط میگه آخی...بیچاره...دختر خوبی بود و ب کارش میرسه!
سلامتیه روزی که خیلیا که ادعا میکردن دوسم دارن حتی نمیان واسه آخرین بار ببینمن...
سلامتیه روزی که خیلیا میگن آخیییییش راحت شدیم سلامتیه خودم که واقعا راحت میشم...
نهایتش همینه...
خانوادم 1سال
رفیقام 40روز
اشناها تا 7ام
همسایه هاهم فقط تا شب همون روز....
واسم سیاه میپوشن...
ولی مرده شور اروم بشور این تن پر از خاطرس...