قاصدک هان چه خبر آوردی!؟

از کجا وز که خبر آوردی

خوش خبر باشی اما

گرد بام و در من

بی‌ثمر می‌گردی

انتظار خبری نیست مرا

نه زیادی نه ز دیاری، باری

برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس

برو آنجا که تو را منتظرند...

#اخوان_ثالث

telegram id : dorsa2079

instagram id :dorsa_ebr