تو مرا یاد کنی یا نکنی... 

باورت گر بشود گر نشود... 

حرفی نیست... 

اما...

نفسم میگیرد...

در هوایی که نفس های تو نیست... 

#سهراب_سپهری