כو روز ڪـہ پیـــشش نبــوכم شــــــــכم ☜ غَــــــــریبـــہ ☞
یڪـــــے هــَم جامو گـــــرفت ڪـہ اسمـــش ☜ رَقـــــــیـــبہ ☞
ڪلًا رســــم عــــاشقے ایــــךּ روزا خیــــلے ☜ عــجـیــــــبہ ☞
نمیـــــــכونـــم شــایـــכم طــرفــمـــُوךּ ☜ نانجــــــــــیبــہ ☞