☜ تــــــــو ← تــــــویے

☜ مــــــــن ← مــــــنــــم

◆↙₪ اعــــتـــقـــاـכ مــــِـــثــِـ مــســــواڪ شــــخــصـــیـــہ

پــــ ســـعــے نــڪـن مـــســـواڪــتـــو بــِـــہ زور تــو כهــــنِ مــــن ڪــُـــنـے₪