از الان گفته باشم ها...

هپی والنتاین ودرد...

هپی والنتاین وکوفت...

هپی والنتاین وزهر...


خودشون دوست پسر ودوست دختر دارن فک میکنن ما هم از اوناشیم!

به من خواستین تبریک بگین22 بهمن رو تبریک بگین!!!

من طرفدار آرمانهای امامم... والا بخدا!!!مرگ بر امریکاااااا