با زنــــــدگی قهر نکـــــــن!

دنیــــــا منت هیـــــــچ کَسو نمی کشــــــه

اگه هیچ کس نیس، خدا که هَس

خدای عاشقانِ خسته، دل شکسته!

تو می‌دانی

چقدر سخت است ساده بودنو ساده ماندن

در دنیای آدمک‌ها، نقش‌ها، نقاب‌ها، ادعاها

و چه جرم بزرگیست سادگی‌!

که اینگونه تنِ نحیفِ عشق به درد می‌آید…

تو را قسم به اشک‌های لرزانِ آن دلِ ساده ، که ساده شکست

تو را قسم به نگاهِ نگرانِ چشم‌های منتظر به راه

تو را قسم به سادگیِ آن “اسمِ سه حرفی”

تو را به “عشق”، به “اشک”، تو را به “خدا” قسم

هوایِ سادگانِ عاشق‌ات را داشته باش…